Husband Betrayed by His Wife who Stopped him from Working Marriage is a sacred event. You vow to be with the person forever in any circumstances in front of Almighty God. Together you build your family, raise your child, and have each other eternally. But most of the couples end up betraying one of them, cheating for another man or woman for their temporary happiness causing their family to separate, leaving the child miserable for growing up with a broken family.


He even admits that one of his wife’s traits is she quickly replace and change men. He even added to his post that “Isa pa natural na ikaw magpadala ayaw mo akong pagtrabahuhin at sabi mo kaya mo! Baka may makakita lng sakin babae kaya ayaw na ayaw mo magtrabaho ako!! Kailan mo ako pinayagan magtrabaho?! Nung lockdown kung kailan walang mahahanapan dahil pandemic at nagtatanggalan pa mga company!! Kaya pala ganun, MAY LALAKI KANA!! 😡”. 

He ended his post saying “Isa pa mga magulang mo ichinat ko mga yan pero ano ginawa?? Kinunsinti pa kayo! Sinungaling din gaya nyong dalawa!! WALANG MAGULANG NA KUKUNSINTIHIN ANG ANAK NA MAGBABAHAY NG MAY ASAWA AT ANAK NA!”.


Here are the photos attached to his post

No comments:

Powered by Blogger.